Gaya Hidup Remaja Dipengaruhi oleh Teman Sebaya

Gaya hidup remaja masa kini mungkin terbilang telah berubah total dari zaman dulu. Pada usianya yang…